Sub Direktorat Teknologi Pendidikan

Sub Direktorat Teknologi Pendidikan melaksanakan tugas strategis dalam pengkajian dan pengembangan teknologi pendidikan termasuk usulan pembentukan/ pengembangan kelembagaan unsur pelaksana kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada LPPM, pelatihan internal bagi dosen dan tenaga penunjang yang berkaitan dengan bidang teknologi pendidikan dan pengajaran.

Sub Direktorat Teknologi Pendidikan berfungsi sebagai:

  1. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan teknologi pendidikan, serta pengkajian usulan pembentukan atau pengembangan unsur pelaksana kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat pada LPPM;
  2. pelaksanaan koordinasi implementasi pengembangan teknologi pendidikan hasil pengkajian; dan
  3. pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan dosen dan tenaga kependidikan dalam bidang teknologi pendidikan dan pembelajaran.